top of page

קדימה
איזה כיף שהממ"ד הוא לא רק מרחב מוגן, אלא חדר יפייפה כחלק מהבית!
בקדימה
 בנינו ממ"ד יביל בגודל 3.60 / 3.60 עם דלת הדף רסיסים, כיוון שלא היה מקום למבואה.
אצלנו אתם יכולים להיות בטוחים!

bottom of page