top of page

ממ״ד מוכן | נטף

בישוב נטף בנינו ממ"ד נייד עם דלת הדף רסיסים לפי תקנות פיקוד העורף. הממ"ד נבנה במפעל הייצור שלנו והגיע לחצר ביתה של הלקוחה תוך חודש בלבד!

בנוסף לממ"ד היביל, תוכננה לבית תוספת בנייה שכללה גם חדר רחצה בשטח כולל של 37.40 מ"ר. כידוע, החוק מ92 מחייב כל בנייה חדשה או תוספת בנייה בתוספת של ממ"ד לבית. תוספת הממ"ד אפשרה ללקוחה לקבל היתר לתוספת בנייה וכן מקסמה את אחוזי ההשבחה של הנכס שלה.

בפרויקט הזה הוכחנו כי היוזמה, המקצועיות, והשירותיות שלנו הביאו ללקוחה ממ"ד תקני במינימום זמן עבודה.

bottom of page