top of page

בית מוכן | לוזית

בלוזית בנינו בית בבנייה קלה מבטון בגודל 150 מ"ר כולל שלד וכולל גמר. 

הבית תוכנן לאחר חשיבה מעמיקה עם הלקוח על מנת לנצל את השטח הבנוי ולייעל את המבנה בהתאם לצרכיו.

אפשר לבנות דירה בכל גודל שתרצו עם ליווי אדריכלית.

bottom of page