top of page

הקלות ופטורים מאגרות והיטלים לבניית ממ"ד

המדינה והרשויות המקומיות יוצאות בשורה של הקלות בכל הנוגע להיטלים והאגרות הנדרשים לצורך בניית ממ"ד. מהן אותן הקלות? מה אתם מרוויחים מכך?

היטל פיתוח

אחד ההיטלים שהרשויות המקומיות גובות מכוח חוקי העזר העירוניים הוא היטל פיתוח. ההיטל נועד לממן את הבנייה והפיתוח של התשתיות בשטח הרשות, כגון מדרכות, ביוב וניקוז, כבישים ועוד. כשמדובר על בניין מגורים, לרבות מבנים ניידים, גובה היטל הפיתוח מחושב לפי השטח במ"ר. לצורך כל מטרה אחרת, החיוב נקבע לפי נפח (מ"ק). היטלי הפיתוח נגבים עבור כל השטחים המבוקשים בהיתר הבנייה כולל מרפסות פתוחות וגג. בעת בניית ממ"ד ישנו פטור מהיטל פיתוח, מה שחוסך לכם אלפי שקלים. 

היטל השבחה

היטל נוסף ומשמעותי מאוד הוא היטל השבחה. זהו תשלום שנדרש ע"י הוועדה המקומית מכוח חוק התכנון והבנייה. היטל השבחה הוא תשלום חובה שהוועדה מטילה על בעלי זכויות בנכס בעקבות עליית ערך של נכס בבעלותם. למשל, כשאתם בונים מרפסת ערך הבית שלכם עולה ועליכם לשלם מס על הערך שהמרפסת הוסיפה לנכס שלכם. גובה ההיטל הוא מחצית מערך ההשבחה, שמוערך ע"י שמאי הוועדה המקומית. 

כאמור, בניית ממ"ד למעשה מוסיפה עוד חדר לבית ובכך משביחה את הנכס. כדי לעודד את האזרחים לבנות ממ"ד המדינה העניקה פטור מהיטל השבחה לבעלי הזכויות שמבקשים לבנות ממ"ד עבור הערך שהממד הוסיף לנכס שלהם, בייחוד כשמדובר בבניה קלה. לפעמים מדובר על סכום שעשוי היה להכפיל את עלות ההשקעה בפרויקט בניית ממ"ד. 

אגרת בנייה

תשלום נוסף שבעל הנכס נדרש לשלם כדי לקבל את ההיתר מהוועדה לתכנון ובניה הוא אגרת הבנייה. האגרה נגבית לפי תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל - 1970 ולפי הכללים הכתובים בהן וסכומה מתעדכן ע"י שר הפנים כל 1 בינואר.  

בשל חשיבות בניית ממד ועל מנת להקל על התושבים בהוצאות המימון, המדינה מממנת את אגרת הבנייה בבקשה להיתר לתוספת ממ"ד. לצורך השוואה, התעריף לכל מ"ר בנייה, בבלוקים או בבניה קלה, הוא 302 ש"ח והתעריף למ"ר בניית ממ"ד הוא 32 ש"ח.

רשות מקרקעי ישראל אינה יכולה להתנגד לבניית הממ"ד, אך היא גובה דמי היתר על כל מ"ר של תוספת בנייה. כאשר בונים ממ"ד רמ"י פוטר את החוכר מדמי היתר אלו. 

פטורים נוספים

בנוסף להקלות והפטורים הקבועים בחוק ובפסיקה, רשימה ארוכה של רשויות מקומיות יצאו בשנים האחרונות ברשימה ארוכה של הקלות בכל הקשור לאישור תוכניות בנייה של ממ"דים, בין הרשויות נמנות עיריית תל אביב, עיריית באר שבע, עיריית אשקלון ועוד. צעדים אלו נועדו להקל על התושבים ולעודד אותם להוסיף ממ"ד לביתם. 

לסיכום, המדינה והרשויות המקומיות השונות יצאו בשורה של הקלות ופטורים ממיסים כדי לעודד את האזרחים לבנות ממד. כדי למצות את ההקלות הללו יש לפנות לחברה מנוסה שבקיאה בכל הבירוקרטיה הישראלית. אנו בעופרים בעלי ניסיון של 30 שנה בתחום ההנדסה והבנייה בישראל וכבר עזרנו למאות משפחות להקים את חדר הממד שלהם במינימום הוצאות נלוות. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אליהם עוד היום וליהנות משירות סופר מקצועי, אדיב ויעיל שיכול לחסוך לכם הרבה כסף וכאבי ראש. 

תמונה של אגרת בנייה לממ"ד מוכן
bottom of page