top of page

היתר בנייה לממ"ד

כשמדברים על היתרי בנייה, חושבים לרוב על בירוקרטיה מייגעת ועלות גבוהה. אך בכל הנוגע למרחבים מוגנים, הנושא של היתר בנייה אינו עולה בהכרח במחשבה הראשונה, אולי בגלל שיש נטייה לחשוב שממ"ד פטור מהיתר בנייה, בעוד שבפועל זה שלב קריטי לתחילת התהליך. אז מה זה אומר היתר בניה לממ"ד ומה השינוי הגדול בחוק?

מאילו רשויות צריך לקבל אישור?

חשוב לדעת כי בניית ממ"ד או מיגון חדר קיים בבית חייבים בהיתר בנייה.

 

  1. השלב הראשון, עוד לפני הגשת הבקשה להיתר, הוא הכנת מפת מדידה מקיפה של הבית והמגרש על ידי מודד מוסמך.

  2. לאחר מכן יש לשלם אגרת תיק מידע בסך 192 ₪ ולהכין מסמכים שונים כגון נסח טאבו או אישור זכויות, תצהיר אדריכל, תצהיר מהנדס, תצהיר מבקש ועוד.

  3. את מפת המדידה והמסמכים עורך הבקשה (אדריכל או מהנדס) מצרף במערכת הרישוי הזמין ומגיש בקשה למידע להיתר לוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

  4. הוועדה יכולה לאשר את הבקשה או להחזיר לעורך הבקשה לתיקונים (בעיקר במפת המדידה) ועורך הבקשה יכול לתקן ולהגיש שוב.

מיום בו אושרה הבקשה, לוועדה 30 ימים להכין את התיק מידע ולהעביר אותו לעורך הבקשה. בעבר, הוועדה הייתה רשאית להחזיר את הבקשה לעורך מספר פעמים וכך התעכבו בקשות לתיקי מידע גם מספר חודשים. לאחר התיקון בחוק משנת 2021, הוועדה רשאית להחזיר את הבקשה פעם אחת בלבד.

תיקון בחוק מרעיש אף יותר, הוא כי בקשה להיתר בנייה לתוספת ממ"ד פטורה מתיק מידע! עוד בכתבה שפורסמה בכלכליסט ביום 14/09/2021

עם קבלת תיק המידע, או קבלת מפת המדידה במידה והבקשה פטורה מתיק מידע, יחל שלב התכנון ושרטוט התכנית. התכנית תוגש לגופים השונים כמו פיקוד העורף, רשות מקרקעי ישראל, פקיד היערות, תאגיד מים ומחלקות שונות בעירייה. לעומת היתר בנייה ברישוי מלא, ברישוי מקוצר במקרה של תוספת ממ"ד עד 20 מ"ר מדובר בקיצור תהליכים משמעותי שיכול להימשך עד 30 יום בהתאם לתיקון החדש בחוק.

ההקלה משמעותית היא פטור מרשות מקרקעי ישראל (רמ"י) שיכולה להתארך גם למספר חודשים או מספר שנים בנחלות או במקרים קיצוניים. הקלה משמעותית אף יותר, מיום 14/09/21, היא האפשרות להגיש בקשה לתוספת ממ"ד בלבד מבלי להכשיר את חריגות הבנייה בבית ככל וישנן. יש לציין כי הכשרת חריגות בנייה בבית הייתה דרישת חובה בהגשת בקשה להיתר לכל מטרה, גם לתוספת ממ"ד, מה שכרוך בעלויות נוספות של אלפי שקלים לבעלי מקצוע שונים ולרשויות, וכן בזמן רב יותר.

גלו עוד על הקלות ופטורים מאגרות והיטלים לבניית ממ"ד

בנוסף לרשויות השונות שצריך להגיש להן בקשה לתוספת ממ"ד מוכן, יש לפנות לספקי תשתית שונים כמו חברת החשמל, חיבורים לטלפון ואינטרנט, מכון התקנים, הטמנת פסולת ועוד. כל אלה נעשים כמובן תוך היעזרות בתמיכתם של אנשי המקצוע הרלוונטיים לתחומם: מהנדסים ייעודיים, אדריכלים וקבלני בנין העוסקים באופן ספציפי בבניית ממ"דים בבית והתשתיות המתאימות להם.

למה צריך כל כך הרבה אישורים?

בישראל כמו בכל מדינה מערבית אחרת, ישנן תקנות חובה בעת הרחבת הבנייה בבית. תקנות אלו נוגעות בין היתר לבטיחות והמקצועיות של הספקים השונים איתם תעבדו, התאמת הבנייה המבוקשת לתכנון העירוני ולמתאר הדירה שלכם, ההשלכות על המבנה והסביבה ועוד.

כמובן שברמה העקרונית, עצם בנייתו של המרחב המוגן תהיה תמיד רצויה ובעלת עדיפות – שכן זוהי המלצה גורפת בכל אזורי הארץ. אלא שישנה חובה לבדוק האם המרחב המיועד אכן עומד בתקנים ובהנחיות פיקוד העורף, ובכלל זה כמובן גם בהתאם לאזור המגורים הספציפי שלכם, ולקבל את ההיתר לפני תחילת הבנייה.

IMG_1800.JPG
bottom of page