top of page

הוספת ממ"ד לבניין קיים

ניתן לראות כי בתים רבים בישראל אינם כוללים מרחב מוגן דירתי ובעת אזעקה רבים נאלצים לרוץ במהירות במדרגות על מנת להגיע למקלט הבניין המשותף.

מצב זה הוביל ללא מעט אסונות ופציעות שהתרחשו בדרך למקלט, ופיקוד העורף הבין כי יש צורך בשינוי ובשנת 1992 נקבע כי בכל בניין יש להקים ממד על מנת שהציבור יוכל להגיע לאזור מוגן במהירות ובבטחה.

הבעיה מתחילה בכל אותם מבנים ובניינים אשר נבנו לפני שנת 1992 ובהם יש רק מקלט.

אם אתם מתגוררים בבניין כזה ונמאס לכם לחיות בחוסר ביטחון ולרוץ למקלט ולשהות שם זמן ממושך במקום להרגיש בטוחים בביתכם כדאי לחשוב על הוספת ממ"ד לבניין קיים.

תוספת ממ"ד לבניין קיים – כל מה שאתם צריכים לדעת

בין אם ניסיתם ולא הצלחתם או בין אם שמעתם משכנים ומכרים, הליך תוספת ממ"ד לבניין קיים יכול להיות מאתגר וארוך ולכן יש צורך לעבוד ביסודיות, שיטתיות ועקשנות על מנת להשיג את המטרה.

אחד השלבים הראשונים והעיקריים הוא קבלת הסכמתם של דיירי הבניין להוספת ממ"ד – לפחות 61% מדיירי הבניין. בעבר התהליך היה להדפיס גרמושקה ולעבור משכן לשכן, אך היום תקנה 36ב לחוק התכנון והבנייה מציעה חלופה והיא משלוח מכתבים בדואר רשום. אפשר לעשות זאת דרך חברת פרסום כמו נענע פרסומי נדל"ן, בעלות סמלית של כ-20 ₪ למכתב. אם אתם חוששים מהתנגדות של שכנים ראוי להעלות בפניהם את ההצעה על יתרונותיה הרבים. כך למשל, הוספת ממ"ד לבניין קיים מאפשר למעשה הוספת חדר נוסף והגדלת שטח הדירה. כפועל יוצא הנכס יושבח, אך לא יוטלו על בעליו היטלי השבחה עקב עליית ערך הנכס. ממ"ד פטור מהיטל השבחה.

יתרה מכך, במרוצת השנים דירות ללא מרחב מוגן דירתי תהיינה פחות מבוקשות בשוק הנדל"ן ומשכך ערכן יהיה נמוך משמעותית. נקודה זו רלוונטית בעיקר לכל אותם אנשים הרוכשים דירות להשקעה ומעוניינים לשמור את תשואה מרבית והשבחת ערך הנכס.

כמובן שהיתרון העיקרי של הוספת ממ"ד הוא שבעת אזעקה אחד מחדרי הבית מוגן וניתן לשהות בו.

מאיפה מתחילים?

אם כבר החלטתם להוסיף ממ"ד לבניין קיים מומלץ להיעזר בחברה מקצועית שמתמחה בתחום ותוכל להעניק לכם ייעוץ מקצועי, תכנון מקיף, טיפול בכל הליכי הבירוקרטיה ואפילו השגת הסכמה מכלל הדיירים.

10.png
bottom of page