top of page

ממ״דים מוכנים | גברעם

ל-4 משפחות בקיבוץ גברעם בנינו ממ"דים יבילים בגודל 19 מ"ר ברוטו, עם קירות בעובי 50 ס"מ להגנה מקסימלית. הממ"דים נבנו במפעל ייצור והוצבו בקיבוץ בעזרת מנוף. הרכישה בקבוצה הוזילה את עלויות ההובלה.

bottom of page