top of page

ממ״ד מוכן | גאולי תימן

ידוע כי הסכנה העיקרית בבית או קומת עמודים היא בעת רעידת אדמה. בגאולי תימן, מעבר לבניית הממ"ד,

סגרנו קומת עמודים למרתף בגודל של 52.53 מ"ר. גודל הממ"ד שבנינו הוא 17 מ"ר וכולל מבואה גדולה.

לפעמים אנשים סוגרים קומת עמודים בבית פרטי ללא היתר בנייה, מאחר והבירוקרטיה הישראלית ארוכה ומתישה.

מעבר לקבלת קנס מהרשויות ועבירה פלילית, כשאתם בונים ללא היתר אתם יכולים לפגוע בערך הבית בעת הערכת שמאי. אנחנו, כחלק מהוצאת האישורים לבניית הממ"ד, דאגנו להוצאת היתר בנייה למרתף.

שוב הוכחנו כי עדיף וכדאי לפני שמתחילים בפרויקט בנייה לדאוג לחברה מקצועית שיודעת לעבוד מול הרשויות השונות ולעמוד בלוחות הזמנים. זה יחסוך לכם זמן יקר, הרבה כסף ולא פחות חשוב - כאבי ראש מיותרים.

bottom of page