top of page

תוספת בנייה וממ״ד | באר שבע

בבאר שבע בנינו תוספת בנייה של ממ"ד וסלון.

התוספת כולה נבנתה במפעל הייצור במשך כחודשיים שלאחריהם הובלנו וחיברנו את התוספת לבית הקיים.

בנייה של מבנה יביל במפעל הייצור שלנו תהפוך את התהליך לנעים יותר

ותחסוך לכם את הלכלוך, הרעש והמטרדים שנלווים לבנייה בבית מאוכלס.

bottom of page