ממ״מ מוכן | חברת איתוראן

לחברת איתוראן בנינו ממ"מ יביל בגודל 15 מ"ר נטו. הממ"מ נבנה בכפוף לאישור יצרן של פיקוד העורף. בנוסף, הוצאנו היתר בנייה ואישור פיקוד העורף על גבי הגרמושקה.