top of page

סוגי בנייה קלה וסוגי חומרים לבנייה קלה

איכותה של הבניה הקלה נמדדת לרוב על פי חומרי הגלם מהם מורכבים חלקי המבנים במפעל הסגור. חברות המתמחות בבניה קלה ישתמשו לרוב בחומרים קלים יחסית בכדי להרכיב את שלד קירות וחלקי המבנים. בכך, עץ, אלומיניום, ופלדה נחשבים לחומרי גלם פופולריים עבור בניית חלקי המבנים ברוב החברות המתמחות בבניה קלה.

לעומת זאת, חברת עופרים משלבת את שיטת הבניה הקלה עם חומר הגלם בטון מסוג פומיס, הנחשב לבטון החזק והעמיד ביותר בשוק. עופרים בונים את כל המבנים מבטון פומיס, כאשר קירות החוץ, התקרות והרצפות מסתכמים כ-20 ס"מ, וקירות הפנים בכ-15 ס"מ. 

בטון הפומיס (ב35 לפי תקן 118 החדש) הוא חומר עמיד וחזק יותר מעץ ומאלומיניום, ויעיל יותר בכל הנוגע לבידוד אקוסטי ותרמי, מה שמפחית עלויות עתידיות הקשורות בבידוד או במיזוג אוויר. בנוסף, הבטון יעיל יותר מחומרי גלם אחרים בהתמודדות עם מפגעי טבע, שרפות ומזג אוויר קיצוני. שלד הבניה הקלה מבטון פומיס של חברת עופרים מאפשר לפיכך בניה קלה מודרנית ואיכותית המשלבת את יתרונות השיטה עם האיכות המוכחת של בטון הפומיס. 

בניה קלה מתחלקת למספר שיטות עיקריות הכוללות סוגי קונסטרוקציה שונים, אשר המשותף לכולן הוא הבניה מראש של חלקי המבנים במפעל הסגור והמבוקר. שיטת הבניה תקבע לרוב בהתאם לחומר הגלם המשומש לשלד של חלקי המבנים. שיטה מרכזית ראשונה לבניה קלה משתמש בפלדה בעלת דופן דק. בשיטה זו תוכנה ייעודית במפעל מעצבת את הפלדה לפי תכנית הבניה שהוגדרה למבנה. 

בנוסף, שיטת קונסטרוקציה חלופית משתמשת במוטות מפלדה במפעל המבוקר. אותם מוטות משונעים לאחר מכן לאתר הבניה ומשמשים להרכבת חלקי המבנה יחדיו. שיטה שכיחה נוספת משתמשת בעץ כחומר הגלם העיקרי, ממנו מכינים את חלקי המבנה במפעל. לאחר שינועם, החלקים יורכבו באתר הבניה ועליהם לרוב יורכבו גם פנלים מעץ. 

ישנה לפיכך חשיבות רבה לתהליך התכנון של הבניה הקלה. התכנון למעשה משקלל את פתרונות הבניה הקלה הרלוונטיים לבניית המבנה. למשל, במהלך התכנון ניתן לבחור בבניית מרפסת סגורה או גגות קלים, בהתאם לצורך העולה מתוכנית הבניה המיועדת. בכך, מתוך התכנון והפתרונות האפשריים יגדירו את קונסטרוקציית הבניה הקלה ואת שיטת הבניה הרצויה. מתוך שיטת הבניה, גם התמחור יוגדר בהתאם. 

לפיכך, בניה קלה היא שיטה הדורשת הבנה של צרכי של הלקוח, וזאת בכדי להתאים עבורו את שיטת הקונסטרוקציה הנכונה והיעילה ביותר. הבניה הקלה שונה מהבניה הקונבנציונלית במספר רב של אספקטים, כמו למשל ביכולות הבידוד שהיא מציעה, המהירות הפוטנציאלית של תהליך הבניה, העלויות המלוות, וכן מידת השפעתה על הסביבה האקולוגית. בהקשר זה, כדאי להסתכל על מאמר קודם שלנו בו הסברנו את ההבדלים העיקריים בין הבניה הקלה לבניה המסורתית. 

צוות המומחים שיעמוד לרשותכם

bottom of page