top of page

ממ״ד מוכן | בית גמליאל
בבית גמליאל, בנוסף לבניית ממ"ד עשינו שיפוץ כולל לדירת גן בבניין משותף. הרסנו את כל החלל הפנימי וחלק מהחלל החיצוני של הבית ובנינו אותו מחדש. בנינו גם תוספות בנייה בחלקו הקדמי והאחורי של הבית.
טיפלנו עבור המשפחה באישורים הנדרשים להגדלת הבית ולתוספת ממ"ד בגודל 15.26 מ"ר עם מבואה בגודל 6 מ"ר.
זהו ממ"ד גדול מהסטנדרט, 6.26 מ"ר יותר מהתקן הנדרש לממ"ד. למעשה, לקחנו בית בשטח 53 מ"ר ללא ממ"ד,
והפכנו אותו לנכס מרשים המתפרס על שטח של קצת יותר מ 90 מ"ר!

לאורך כל הפרויקט הקפדנו לעבוד לפי התקנים של פיקוד העורף תוך ניצול מיטבי של המשאבים בשטח ועמידה בלוחות הזמנים. משך הזמן של כל הפרויקט ארך כ7 חודשים כולל הוצאת היתר הבנייה.
זמן שיא לפרויקט שהפך את שווי הנכס על פיו. עובדה
זו מוכיחה כמה חשוב לבחור בחברה מקצועית שיודעת לעמוד בלוחות הזמנים מבלי להתפשר על איכות הבנייה והתוצאה.

bottom of page